24.12.09: 'Gu Cheng Wang Shi' begins filming...

Quick Reply